Go to Photoscene.com clear.gif (815 bytes) Steve Weixel | Cesta do stredu objektívu
Home clear.gif (815 bytes)
Lens Tour
  Español
>Slovensky
Scenic
Travel
Life
Sports
Cars
Aircraft
Ships
Candid
Other
Equipment
Ordering
Links
About Me
Email Me!
Slovensky
English
Espanol
Slovakia

Sprievodca vnútornou činnosťou objektívu EF-28-105 USM

clear.gif (815 bytes)
Tento preklad vznikol na základe článku Steve Weixela uverejneného na stránke http://www.photoscene.com/sw/tour/inside.htm. Autor slovenského prekladu Milan Marônek, sa zaoberá fotografovaním a fotografickou technikou a je externým spolupracovníkom časopisu Watt ( http://www.watt.sk ).

Skoro všetky informácie, čo uvádzam, vychádzajú z vedomostí, ktoré som získal pri rozobratí objektívu. Pre niektoré odkazy som použil príručku Canon Lens Work II. Bližší technický popis a vysvetlenie možno nájsť v príručke Lens Work II book, prípadne v najnovšej brožúre o EF objektívoch Canon.

Focus Key
obr. 1

Metal
Zaostrovací kovový tubus

Prekvapilo ma, keď som po rozobratí objektívu vo vnútri uvidel kov (obr. 1). Skutočne je vo vnútri viac kovu, ako si väčšina ľudí myslí. Z kovu je tiež zaostrovací tubus s vodiacimi drážkami, keďže pri vyhotovení z plastu by zrejme došlo k opotrebeniu všetkých vodiacich drážok. Vo vnútri tubusu sa okrem toho nachádzajú ešte 2 vačky a ďalšia vačka je vonku (na obrázku ju nevidno). Kovová časť má najviac drážok a najdlhší chod pri zmene ohniskovej vzdialenosti. Asi polovica optických členov sa nachádza v tomto kovovom tubuse. Druhá polovica je priamo pred ňou v zaostrovacej skupine.

Stator & Rotor
obr. 2
Prstencový ultrazvukový motor
62mm M-1

Ťažko uveriť, že toto je motor (obr. 2). Je to však naozaj tak. Ide o prstencový ultrazvukový motor 62 mm M-1, ktorý možno pokladať za akýsi štandard. Týmto motorom sú vybavené i viaceré bežné objektívy, napr. 28-105 F/3,5-4,5; 85 F/1,8; 300 F/4L a 70-200 f/2,8L.

M-1 je odvodená od svojho staršieho brata, motora 77 mm L-1, ktorý používajú také "monštrá" ako 50 F/1,0 a 1200 F/5,6. Motor M-1 je jednoduchší, a preto i lacnejší, ale oba používajú rovnakú technológiu.

Napriek tomu, že pri ich vzájomnom porovnaní sa M-1 môže zdať veľmi malý, existuje ešte menšia verzia ultrazvukového motorčeka. Je ním Micro USM, ktorý je novší a oveľa lacnejší než M-1. Funguje však na odlišnom princípe ako M-1 a L-1. Tie sú totiž prstencového typu. Micro USM objektívy 28-80 II, III a IV (s výnimkou 50 f/1,4) nemajú režim FTM (Full Time Manual) umožňujúci kedykoľvek preostriť objektív ručne bez nutnosti prepnúť z automatického na ručné ostrenie.

Stator
obr. 3
Stator
Stator a prítlačná pružina

Stator zostáva počas práce motora nehybný (obr. 3). Za pomoci prítlačnej pružiny tesne dosadá na rotor, a to časťou so zárezmi.

Rotor
obr. 4
Rotor

Na hornej strane rotora sa nachádza malý výstupok, do ktorého zapadá strana statora so zárezmi. Rotor je tak jedinou pohyblivou časťou (obr. 4).

Čo môže byť ešte jednoduchšie ako motor pozostávajúci iba z dvoch kovových krúžkov?

USM
obr. 5
Ako to funguje

Po privedení prúdu sa stator rozvibruje, ale neotáča sa. Vibrácie statora v kombinácii s tlakom oproti rotoru generujú trecie sily, ktoré otáčajú rotorom. Ten zasa otáča výstupným krúžkom, čím sa uvedú do pohybu optické elementy a objektív sa zaostruje (obr. 5).

Transmission
obr. 6
Výstupný krúžok a prevod

Motor bez prevodu by nemal význam (obr. 6). Preto za statorom a rotorom je umiestnený čierny výstupný krúžok, v ktorom sú symetricky situované 3 kovové valčeky. Výstupný krúžok sa ovláda buď rotorom, alebo krúžkom ručného zaostrovania, čím pohybuje zaostrovacou skupinou v prednej časti objektívu. Ak sa lepšie pozriete na obrázok č. 1, môžete vidieť "prevod" od výstupného krúžku naspodku k zaostrovacej skupine navrchu.

Full Time Manual
obr. 7
Full Time Manual (FTM)

Výstupný krúžok (obr. 7) je pod miernym tlakom situovaný medzi M-1 motorom a ručným zaostrovacím krúžkom. Jedna z týchto častí (buď ultrazvukový rotor, alebo krúžok ručného zaostrovania) sa otáča, pričom druhá zostáva nehybná. Pri otáčaní sa zároveň otáčajú 3 valčeky, ktoré zasa pohybujú výstupným krúžkom.

FTM mechanizmus, ako aj celý USM motor sú tak úžasne jednoduché.

Poznámka: L-1 motor nemá FTM, ale E-M (Electronic Manual Focusing).

Distance Encoder
obr. 8
Informácia o zaostrenej vzdialenosti

Objektív je schopný telu fotoprístroja poskytnúť informáciu o zaostrenej vzdialenosti. Priamo za stupnicou vzdialenosti pod USM rotorom sa nachádzajú kontakty vytvárajúce akýsi vzor (obr. 8). Po odstránení stupnice ich možno vidieť. Keď sa výstupný krúžok a stupnica otáčajú, otáča sa i sada kontaktov. Pri zaostrovaní sa mení zaostrená vzdialenosť, a tým sa mení i vzor vytvorený z kontaktov, pričom každej zaostrenej vzdialenosti zodpovedá jednoznačný vzor, ktoré kontakty vytvoria.

Electromagnetic Diaphragm
obr. 9
EMD
Elektromagnetická clona

Objektívy Canon EF a TS-E používajú krokové motorčeky na ovládanie lamiel clony (obr. 9). Clona sa ovláda elektronickým impulzom. Výsledkom je jej tichý a presný chod. Ďalšie signály na ovládanie clony sú už generované samotným objektívom. Ako ukazuje obrázok, objektív má 5-lamelovú clonu. Pravdepodobne ide o štandardnú jednotku elektromagnetickej clony používanú v objektívoch Canon.

tour-whatisit.jpg (5817 bytes)
obr. 10
Optoelektronický člen
S vysvetlením funkcie tejto časti objektívu mi pomohol Chuck Westfall zo zastúpenia Canon USA.

Keď sa bližšie pozriete (obr. 10), všimnete si malý mechanizmus umiestnený nad pásikom tvaru časti kružnice. Ide o optoelektronický člen, inými slovami zariadenie pozostávajúce z diódy LED a fototranzistora. Pásik tvaru časti kružnice je kódovací krúžok pokrytý striedajúcimi sa odraznými a matnými prúžkami (sú veľmi malé a zreteľne ich vidieť iba za pomoci lupy).

Zaostrovací procesu funguje nasledovne:

Fotograf aktivuje autofokus aktivovaním prepínača 1 (inými slovami, namačknutím spúšte do polovice dráhy).

Fotoaparát vyšle zaostrovací signál, ktorý pozostáva z diskrétneho počtu impulzov a signálu určujúceho smer, do objektívu cez bajonet vybavený elektrickými kontaktmi. Mikroprocesor v objektíve transformuje zaostrovací signál na ultrazvukový pohonný signál a ultrazvukový motorček sa začne pohybovať v smere, ktorý mu určil autofokusový detekčný mechanizmus.

Fototranzistor v optoelektronickom člene s otáčajúcim sa motorom detekuje zmeny podľa množstva odrazeného svetla vyslaného LED a odrazeného od pohybujúceho sa kódovacieho krúžku. Fototranzistor premení tieto dáta na impulzný signál, ktorý ho odovzdá ďalej mikroprocesoru v objektíve. Ten počíta impulzy, aby mohol určiť okamih, kedy sa dosiahne správne zaostrenie. Po jeho dosiahnutí mikroprocesor ultrazvukový motor zastaví.

The Weakest Link
obr. 11
Poškodená časť objektívu

Objektív mi spadol z relatívne malej výšky na tvrdý podklad. Opticky aj mechanicky za zdal byť najskôr v poriadku. Vo vnútri sú však 3 plastové jazýčky, ktoré držia plastový tubus pri bajonete a stupnicu vzdialenosti s ostatnou časťou objektívu pohromade. Práve tieto jazýčky sa odlomili (na obrázku č.11 vidieť detail jedného), v dôsledku čoho sa stal inak dobrý objektív nepoužiteľný.

Známy mi povedal, že i zoomy vyššej triedy majú rovnaký typ konštrukcie (hoci s viacerými spájacími bodmi). Jemu spadol 28-70L a poškodil sa podobným spôsobom.

Môj objektív by sa pravdepodobne dal opraviť, ale chcel som sa pozrieť dovnútra i za túto cenu.

Loupe
obr. 12
Je z neho dobrá lupa!

Pri nastavení na ohnisko 105 mm, bez zaostrovacej skupiny, je táto časť objektívu schopná zaostriť na rovinu pred kovovým tubusom (obr. 12). Jemné zaostrenie možno urobiť zoomovaním (otáčaním čierneho krúžku navrchu). Na obrázku je nastavená ohnisková vzdialenosť 28 mm; zadný element, vyčnievajúci navrchu, sa dostane do jednej roviny so zvyšnou časťou objektívu pri nastavení ohniskovej vzdialenosti na 105 mm.

Jedinou nevýhodou je, že takáto lupa nepokrýva celé políčko, pretože má veľké zväčšenie. Neviem presne aké, ale väčšie ako 8x.

last modified
06/08/03 10:53 AM
Photographs ©1994-2003 Steve Weixel